Scroll to top
en me

O nama

0

Godina iskustva

0

Članova tima

0

Projekata

0

Zadovoljnih klijenata

01. Naša priča

Kompanija SIENERSYS D.O.O. osnovana je 2009. godine u Podgorici u Crnoj Gori, gdje se nalazi i naš poslovni prostor.

Čime se bavimo?

Naš opis poslovanja čine projektovanje i nadzor elektroinstalacija (jaka i slaba struja), projektovanje obnovljivih izvora energije – PV elektrane, dizajn osvetljenja, isporuka svjetiljki, projektovanje i sistemska integracija sistema kontrole osvetljenja, BMS i EMS (sistemi izgradnje i upravljanja energijom).

Čemu težimo?

Naša strategija je konstantno ulaganje u znanje, nove tehnologije, inovacije i energetsku efikasnost. Edukacija i tehničko usavršavanje i specijalizovanje našeg tima, omogućeno zahvaljujući našim najvažnijijm partnerima, jedna je od najvažnijih aktivnosti koja čini našu kompaniju konkurentnom na Crnogorskom tržištu.

Naš kadar

Kompanija SIENEREYS D.O.O. zapošljava odgovorne elektroinženjere, arhitekte, dizajnere osvjetljenja, elektroinženjere koji posjeduju licence za projektovanje i vršenje stručnog nadzora, za jaku i slabu struju, telekomunikacione sisteme i sisteme tehničkog pregleda i sertifikovane energeske auditore.

Licence i sertifikati koje posjedujemo

Za pravno lice – Sienersys d.o.o.

 • Licenca za izvođenje elektroinstalacija jake struje (Broj: 01-1127/3)
 • Licenca za izradu planskih dokumenata iz oblasti elektroinstalacija jake struje (Broj: 01-591/2)
 • Licenca za izradu projekata jake struje (Broj: 01-1127/3)
 • Licenca za izvođenje elektroinstalacija slabe struje (Broj: 01- 228/4)
 • Licenca za izradu projekata elektroinstalacija slabe struje (Broj: 01- 228/3)
 • Ovlašćenje za vršenje energetskih pregleda zgrada (Broj:01-010)

Za fizička lica:

 • Licenca za izradu projekata jake struje – Igor Strugar (Broj: 03-1554/3)
 • Licenca za rukovođenje izvođenjem instalacija jake struje- Igor Strugar (Broj: 03-1554/4)
 • Licenca za planera- Igor Strugar (Broj: 10-1503/1)
 • Sertifikat za vršenje energetskih pregleda zgrada – Igor Strugar
 • Sertifikat za LEED V4  (BD+C 251) – Igor Strugar
 • Sertifikat za LEED 252- Igor Strugar
 • Sertifikat “Commercial Stand-Alone QS Systems”, Lutron – Igor Strugar
 • Sertifikat “Home Works QS ” Kurs, Lutron – Igor Strugar
 • Sertifikat “Energy Efficient Lighting” – Igor Strugar
 • Sertifikat “Home Works QS ” Kurs, Lutron – Andrija Ražnatović
 • Sertifikat “Home Works QS ” Kurs, Lutron – Petar Bošković
 • Licenca za izradu projekata elektroinstalacija jake struje – Slobodan Marković (Broj: 01- 326/4)
 • Licenca za rukovođenje izvođenjem elektroinstalacija jake struje – Slobodan Marković (Broj: 01-326/5)
 • Licenca za izradu projekata elektroinstalacija slabe struje – Srđan Pejović (Broj: 01-208/3)
 • Licenca za rukovođenje izvođenjem

02. Naše usluge

Inženjering

Trudimo se da na najbolji mogući način uz upotrebu najkvalitetnijih softvera i prateći savremene trendove odgovorimo na sve zahtjeve iz oblasti projektovanja i izvođenja instalacija jake i slabe struje
bez obzira na kompleksnost samog projekta.

Tim elektroinženjera projektovao je veliki broj podstanica niskog i srednjeg napona za crnogorskog distributera električne energije CEDIS, kao i kompletnu električnu infrastrukturu turističkog kompleksa “Plavi Horizonti”.
Izvršili smo i reviziju projekata kao što su : VE “Možura”, male hidroelektrane “Babino polje”, male hidroelektrane “Jara”, male hidroelektrane “Đuričko 1 i 2”, male hidroelektrane “Ljevak”, projektovanje male hidroplane “Bistrica” itd.

Kao veoma važan dio energetski efikasnih rešenja, počeli smo da dizajniramo obnovljive izvore energije – fotonaponske elektrane, komercijalne i stambene objekte. Neki od naših projekata već su realizovani.

Crna Gora ima veliki potencijal da generiše struju od Sunca. Postoji veliki izbor energetski efikasnih i prihvatljivih rješenja koja se mogu implementirati u kombinaciji sa fotonaponskim postrojenjima i pametnim sistemima.
Naše studije i analize pokazuju da ovi sistemi mogu biti veoma profitabilni za investitore i korisni za crnogorsko društvo.

Sistemi za kontrolu

Kao zvanični distributer i sertifikovani sistemski integrator Lutron-a, koji je postao standard za sve glavne hotele i odmarališta (Four Seasons Hotel, Hiatt Hotel, Sheraton Hotel, Hotel Ritz-Carlton, Radison Blu),
možemo pružiti najbolja energetska efikasna rješenja za potpunu kontrolu boravka, koja uključuje integraciju i programiranje sistema kontrole osvetljenja, kontrolu nijanse i zavjese,kao i HVAC.
Lutronove inovacije u tehnologiji prozirnih sijenki za kontrolu dnevne svjetlosti, kao i ožičenim i bežičnim sistemima, integrišu kontrolu dnevne svijetlosti i električnog svijetla, a sve to u cilju očuvanja životne sredine,
smanjenja troškova potrošnje električne energije i savršene atmosfere u hotelima, rezidencijama, kancelarijama.

Control4, dobavljač personalizovanih rešenja za automatizaciju i kontrolu, omogućava automatsku virtuelnu kontrolu bilo kog uređaja u kući ili poslu. Njihova misija je da isporuči elegantan i pristupačniji način kontrole i
automatizacije osvetljenja, muzike, videa, sigurnosti i energije u jednoj sobi ili čitavoj kući.

Dizajn osvjetljenja

Ljudi se osjećaju udobno i sigurno u dobro osvijetljenom okruženju. Prostorna dimenzija se lako može shvatiti. Ovo zahtjeva gradaciju svjetlosti i tame,
kao i odsustvo blistave svjetlosti blještanja, laganog prelivanja i potpune tame. Namerno planirano osvetljenje omogućava prisustvo tamnih oblasti,
čime se naglašava njegov efekat. Posebno sa arhitektonskom rasvjetom detalji se pokazuju u najboljem svjetlu sa ovim principom osvetljavanja.
Različiti tipovi osvjetljenja ne mogu se tretirati nezavisno jedan od drugog. Naprotiv, njihov balans čini dobro osvjetljenje.

Naši dizajneri svjetla u oblasti arhitekture, enterijera i dizajna pejzaža nastoje koristiti svjetiljke koje su funkcionalne i privlačne.
Oni stvaraju koncept osvjetljenja za određeni projekat uzimajući u obzir potrebe, zahtjeve i mogućnosti naših klijenata, kao I ekonomičnost i energetsku
efikasnost upravljanja i održavanja rasvjete.

Isporuka svjetiljki

Pored ostalih djelatnosti naša kompanija vrši nabavku i isporuku svjetiljki,
a u našoj ponudi možete pronaći proizvode vodećih svjetskih brendova
kao što su iGuzzini, Delta Light, Flos, Marset i drugi.

03. Naš tim

Igor Strugar

S.Sc. Energetika
• Vodeći licencirani projektant elektroinstalacija jake struje;
• Licencirani planer;
• Sertifikovani energetski auditor;
• Sertifikovani sistem integrator kontrole osvjetljenja;

Igor Strugar

Izvršni direktor, osnivač i vlasnik kompanije “Sienersys” d.o.o.

Slobodan Marković

Dipl. Ing. El.
• Licencirani projektant elektroinstalacija jake struje;
• Licencirani planer;

Slobodan Marković

Rukovodilac sektora jake struje

Lazar Komar

Msc. Energetika
• Projektant elektroinstalacija jake struje;

Lazar Komar

Sektor za projekovanje elektroinstalacija jake struje

Andrija Ražnatović

S.Sc. Elektronika
• Projektant elektroinstalacija slabe struje;
• Sistem integrator kontrole osvjetljenja;

Andrija Ražnatović

Sektor za projekovanje elektroinstalacija slabe struje

Mirzad Šebo

S. Sc. El.
• Projektant elektroinstalacija slabe struje;
• Sistem integrator kontrole osvjetljenja;

Mirzad Šebo

Sektor za projekovanje elektroinstalacija slabe struje

Tara Velimirović,

B. Sc. Ekonomije

Tara Velimirović,

Sektor za računovodstvo, marketing i logistiku

Stevan Rovčanin

Spec. Menadžmenta za ljudske resurse

Stevan Rovčanin

Sektor za računovodstvo, marketing i logistiku

Jelena Vuković

Msc. Energetika
•Projektant energetske efikasnosti;

Jelena Vuković

Sektor za energetsku efikasnost

Bojana Sekulović

B.Sc.Politechnika&Arhitektura
Dizajner osvjetljenja;

Bojana Sekulović

Sektor za dizajn osvjetljenja

Marija Roganović

Spec. Sci. El.
Dizajner osvjetljenja;

Marija Roganović

Sektor za dizajn osvjetljenja

Ljubica Brajović

S. Sc. Arhitekture
Dizajner osvjetljenja;

Ljubica Brajović

Sektor za dizajn osvjetljenja

Jovana Latković

B.Sc Arhiekture
Dizajner osvjetljenja;

Jovana Latković

Sektor za dizajn osvjetljenja